Приложни програми

Видове приложни програми и основни функционални характеристики

схема

Същност на софтуера и приложните програми

Софтуерът е съвкупността от цялата информация от инструкции и данни, необходими за работата на всяка електронноизчислителна машина. Видовете софтуер биват системен и приложен. Програма, която директно взаимодейства с потребителя и е предназначена да изпълнява конкретни задачи, се нарича приложна програма. При повечето операционни системи приложните програми не използват директно ресурсите на компютърната система, а работят с тях посредством операционната система.

Класификация

 • Според типа на обработваните данни (текстообработващи програ­ми, графични редактори, видеоредактори, аудиоредактори, складово-счетоводни програми, програми за мениджмънт и управление и др.)
 • Според предназначението им (с общо предназначение, със специал­но предназначение, професионален софтуер)
 • Според вида стартиране (с инсталиране, преносими/без инсталира­не)
 • Според платформата, на която работят (WEB приложения, десктоп приложения, мобилни приложения)
 • Според собствеността и авторските права и др.

Софтуерни продукти

Платен софтуер

Потребителят заплаща еднократно или периодично определена сума на автора на софтуера

Безплатен софтуер

 • Free software (свободно разпространявани) - тези програми са със свободен лиценз. Потребителят може да използва, променя и разпространява софтуера
 • Freeware (безплатни програми) - потребителят може да използва безплатно софтуера, но не може да го променя или разпространява
 • Shareware (за временно ползване) - по принцип е безплатен софтуер, но с различни ограничения

Shareware програми

 • Adware - напълно функционираща програма, но по време на работата й се показват реклами, които могат да се премахнат, след като се закупи лиценз
 • Trialware - безплатен софтуер, който функционира определено време, след което е нужно да се закупи лиценз
 • Demo (Crippleware) - безплатен софтуер, без възможности за записване и разпечатване
 • Freemium - безплатен софтуер, но определени функционалности са заключени. За да се отключат, е нужен лиценз

Какво е необходимо преди да инсталираме софтуер?

 • Да се провери какви са минималните изисквания към хардуера
 • Да се провери дали е необходимо инсталирането предварително на друг софтуер или поставянето на определен файл на определено място
 • Да се прочете лицензионното споразумение
 • Да се прочетат указанията за инсталация

Какви са основните функции при инсталиране?

 • Софтуерът се “разопакова”, приготвят се необходимите файлове
 • Хардуерните и софтуерните компоненти на компютъра се проверяват за съвместимост
 • Дава се възможност да бъдат отчетени някои желания на потребителя
 • Компютърната система се конфигурира по подходящ за работата на софтуера начин

Софтуера е продукт на интелектуално творчество, принадлежи на своите създатели и се закриля от Закона за авторското право и сродните му права. Приложните програми са обект на авторско право и отношенията между автора и потребителя се уреждат чрез специален документ, на­речен лицензно споразумение. Лицензите предоставят на потребителя правото да ползва софтуера при определени условия.

Лицензионно споразумение